דגי בריכה

בס גדול
35 ליחידה  
בורי בינוני
35 ליחידה  
פורל מדיום
8 ל100 ג'  
מושט גדול
20 ליחידה  

 

אתר סיטארה       פייסבוק מציציםאתר פישופ     הילטון בייbello group